Το ετήσιο bazaar των Δρόμων Ζωής είναι για πολλούς λόγους μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.
Κατ’ αρχήν, για τον προφανή λόγο, ότι μη αιτούμενοι επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κανέναν ιδιωτικό η δημόσιο φορέα, οι Δρόμοι Ζωής δεν έχουν κανέναν άλλο πόρο για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά των δραστηριοτήτων τους.
Πέραν αυτού, το bazaar μας, είναι για μας η μεγαλύτερη γιορτή εθελοντισμού που διοργανώνουμε στα πλαίσια της λειτουργίας μας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, να συνειδητοποιεί κανείς το πόσοι, άγνωστοι μεταξύ τους, άνθρωποι ενεργοποιούνται και από πόσα διαφορετικά μέρη του κόσμου, για να στηρίξουν αυτή τη γιορτή συμμετέχοντας ενεργά.
Από το 2007, και κάθε χρόνο, εργάζονται για το bazaar μας περίπου 100 εθελοντές. Η συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων στην προσπάθειά μας για ένα καλύτερο κόσμο, μας αποδεικνύει με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο, ότι ζούμε σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών, που θέλουν να συνεισφέρουν σε κοινούς σκοπούς, αρκεί κάποιος να τους δώσει την ευκαιρία.
Παράλληλα, τα εξαιρετικά είδη που διαθέτουμε στο κοινό, διαδίδουν το μήνυμα στους παραλήπτες των δώρων ότι υπάρχει κι ένα άλλο πρόσωπο της αγοράς. Κι ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις αγορές μας, μπορεί να έχει ένα νόημα, πέρα από τον καταναλωτισμό που προβάλλεται καθημερινά σαν αξία.
Ελπίζουμε κάθε χρόνο, οι εθελοντές μας, το κοινό που μας στηρίζει, αλλά και όλοι όσοι λαμβάνουν τα δώρα που διατίθενται στο bazaar μας, να συμφωνούν μαζί μας ότι το bazaar των Δρόμων Ζωής, είναι πράγματι ένα πανηγύρι για τον εθελοντισμό.